aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL21lLzAvdWQvMTQvNzI5ODUvbWFyaWp1YW5hLmpwZw==.jpg

 

1. ครอบครัวเดียวกัน ต่างสายพันธุ์

กัญชาและกัญชงเป็นพืชทั้งคู่ มีต้นกำเนิดเดียวกัน สล็อต ตระกูลเดียวกัน Cannabaceae และสกุลเดียวกันคือ Cannabis แต่มีสายพันธุ์ย่อยต่างกัน กัญชามีหลายชนิดย่อย เช่น Sativa, Indica, Ruderalis และกัญชาเองก็มีต่อมน้ำมัน THC (Tetrahydro Cannabionol) ที่มีประโยชน์ทางยาน้อยกว่ากัญชา จึงไม่จัดเป็นยา

2. ลักษณะต่าง ๆ ของกัญชาและกัญชง

เนื่องจากทั้งคู่มาจากบ้านเกิดและครอบครัวเดียวกัน จึงแทบจะมองไม่เห็นด้วยตา แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน เริ่มจากลักษณะของใบกัญชา มีขนาดเล็ก แคบ ใบยาว สีเขียว มี 5-7 แฉก ในขณะที่ใบกัญชามีขนาดใหญ่ เรียงตัวค่อนข้างห่างกัน สีเขียวอ่อน มี 7-11 กลีบ ก้านกัญชาสั้น พุ่มกัญชา สูงและเรียว เปลือกของเปลือกป่านไม่เหนียว ลอกยาก ป่าน เปลือกเหนียว แต่ปอกง่าย

3. ประโยชน์ของกัญชาและกัญชง

กัญชามีปริมาณ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) ที่สามารถสกัดได้เพื่อการรักษาโรค ใช้เป็นยารักษาโรคบางชนิด แต่เป็นอันตรายต่อระบบประสาท

กัญชงซึ่งเป็นเส้นใยคุณภาพสูงมักใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป ใช้ในกระบวนการผลิตยา เช่น ลดความเจ็บปวด ต่อต้านอาการของโรคลมบ้าหมู เป็นต้น

ณ จุดนี้ คุณอาจเห็นความแตกต่างระหว่างกัญชาและกัญชง ทั้งประเภท ลักษณะ และประโยชน์ แต่ก็ยังอยู่ในการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัย ประโยชน์ทางการแพทย์ การเพาะปลูกเป็นลูกพีชทางเศรษฐกิจ