RDI Việt Nam - Trung tâm đào tạo nghề RDI Việt Nam


Chào mừng bạn đến với https://www.rdi-project.org. RDI Việt Nam là trung tâm đào tạo nghề được thành lập từ năm 2015, chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề, cung cấp các khóa học, tạo cơ hội việc làm cho mọi người.

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 40 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 096 759 99 99
Email hiển thị: admin@rdi-project.org
Website: https://www.rdi-project.org

RDI Việt Nam, khóa học, học online, đào tạo, đào tạo nghề, học bằng lái xe, học đồ họa, học marketing
#rdivietnam #khoahoc #hoconline #daotaonghe #daotao #hocbanglaixe #hocdohoa #hocmarketing

Link:
Khóa học RDI Việt Nam: https://www.rdi-project.org/khoa-hoc/
Blog RDI Việt Nam: https://www.rdi-project.org/blog/
Youtube/ Blog Google: https://www.youtube.com/channel/UCd71ul5N-FpinaSBnypIjig/about
RDI Việt Nam - Trung tâm đào tạo nghề RDI Việt Nam Chào mừng bạn đến với https://www.rdi-project.org. RDI Việt Nam là trung tâm đào tạo nghề được thành lập từ năm 2015, chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề, cung cấp các khóa học, tạo cơ hội việc làm cho mọi người. Thông tin liên hệ: Địa chỉ: 40 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: 096 759 99 99 Email hiển thị: admin@rdi-project.org Website: https://www.rdi-project.org RDI Việt Nam, khóa học, học online, đào tạo, đào tạo nghề, học bằng lái xe, học đồ họa, học marketing #rdivietnam #khoahoc #hoconline #daotaonghe #daotao #hocbanglaixe #hocdohoa #hocmarketing Link: Khóa học RDI Việt Nam: https://www.rdi-project.org/khoa-hoc/ Blog RDI Việt Nam: https://www.rdi-project.org/blog/ Youtube/ Blog Google: https://www.youtube.com/channel/UCd71ul5N-FpinaSBnypIjig/about
RDI
0 Comments 0 Shares