Tôi là Minh An, sinh năm 1990 hiện đang sống và làm việc tại Tây Ninh Việt Nam. Tôi tốt nghiệp trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh với bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Yêu thích những bộ môn thể thao vận động, luôn sẵn sàng học học những kiến thức mới và tìm kiếm những người bạn mới. Hãy liên hệ với tôi để kết bạn giao lưu và trao đổi những kiến thức mới nhé! Địa chỉ: 616 Đường 30 tháng 4, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam Email: minhan10.10.1990@gmail.com
Recent Updates
More Stories